st9.krestanka.cz

Český jazyk


Mluvnice:

- zopakovali jsme si podstatná jména a jejich mluvnické kategorie
- do konce roku budeme opakovat přídavná jména a jejich druhy (tvrdá a měkká přídavná jména)

Sloh:

- naučili jsme se charakteristiku a opakujeme popis pracovního postutu

Čtení s porozuměním:

Další kontrola čtenářského deníku proběhne v lednu 2021.

Žáci by měli doma pravidelně nahlas číst aspoň 20 minut.
 
Copyright © 2021 st9.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.