st9.krestanka.cz

Platby do konce školního roku

Vážení rodiče,
velmi si vážím Vaší spolupráce a aktivity našich žáků, kteří pracují na svých úkolech. Informuji Vás o rozhodnutí, které se týká finančních prostředků do konce školního roku. V současné době je Váš domácí příjem důležitější, než příjem školy, ta vydrží a počká ☺.
 

  1. Od března do konce školního roku nebudeme vybírat poplatek za školní družinu a školní klub, i kdyby se děti do školy vrátily! Pokud někdo již zaplatil, dostane peníze zpět, a to v pondělí 6. 4. 2020 od 8.30 hodin do 12.00 hodin.
  2. Dětem, které navštěvovaly plavecký výcvik, bude vrácena poměrná část, pokud neproběhne několik lekcí ještě do konce školního roku. Finanční prostředky vrátí vyučující po návratu do školy.
  3. Dětem, které měly jet na turistický kurz, bude vrácena celá úhrada. Finanční prostředky vrátí paní zástupkyně Mgr. Šárka Skasko v pondělí 6. 4. 2020 od 8.30 hodin do 12.00 hodin.
  4. Na konci školního roku nebudeme vybírat finanční prostředky za doplňkový výukový materiál -  tuto částku spojíme s rodičovským příspěvkem, který vybíráme na začátku školního roku.
  5. Celková výše tohoto poplatku bude 2 000 Kč na celý školní rok, kde budou zahrnuty všechny platby dohromady. Již nebudete platit zvlášť za doplňkový výukový materiál a zvlášť za rodičovský příspěvek.
  6. Platit můžete od 1. září do 15. prosince 2020. Vaše možnosti splatnosti jsou a) 1x 2 000 Kč; b) 2x 1 000 Kč; c) 4 x 500 Kč; individuální domluva je možná. 

                                                          Pevné zdraví přeje Mgr. Šárka Glösslová
pondělí 30. 3. 2020 

Copyright © 2021 st9.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.