st9.krestanka.cz

Výuka od 12. dubna 2021

čtvrtek 8. 4. 2021
Vážení rodiče, milí žáci,
od pondělí 12. dubna se někteří žáci vrací do školy. Museli jsme se na návrat připravit, a to nejen na zajištění výuky a provoz školy, ale i na pravidelné testování. Přejeme si, aby vše probíhalo bez komplikací, abychom mohli tento náročný školní rok společně ve zdraví dokončit.
Návrat žáků k prezenční výuce se týká zatím speciálních tříd (výuka každodenní) a tříd 1. stupně (rotační výuka dle rozpisu – viz níže).
Chápeme náročnost situace pro všechny strany, především pro rodiče, kteří mají děti v různých třídách, kdy budou mít třeba v jednom týdnu některé dítě ve škole, jiné doma na distanční výuce. Dívejme se na současné dění s optimismem, s nadějí, že už se blýská na lepší časy, že se žáci i pedagogové postupně vrací do školy. Vydržme, společně to zvládneme.


Výuka žáků 1. stupně:
 
Školní týden Prezenční výuka
(žáci ve škole)
Distanční výuka
(doma)
Od 12. do 16. dubna 1. A, 2. A, 4. B 3. A, 4. A, 5. A
Od 19. do 23. dubna 3. A, 4. A, 5. A 1. A, 2. A, 4. B
Od 26. do 30. dubna 1. A, 2. A, 4. B 3. A, 4. A, 5. A
Od 3. do 7. května 3. A, 4. A, 5. A 1. A, 2. A, 4. B
Příchod do školy v čase 7.40 – 7.50 ---
Konec vyučování 11.30 ---
Upravený rozvrh prioritní předměty dle potřeb žáků ---
Výdej obědů ve školní jídelně v čase 12 – 13 hodin v čase 13 – 14 hodin
(do vlastních nádob,
konzumace doma)
Školní družina, školní klub pouze po skončení vyučování, nejpozději do 15 hodin ---
 
Výuka žáků 2. stupně:
 • pouze distanční výuka (dle zavedeného způsobu prostřednictvím MS Teams)
 • výdej obědů ve školní jídelně pouze v čase 13 – 14 hodin, a to do vlastních nádob, konzumace doma
Výuka žáků speciálních tříd (ST I, II, III, X):
 • pouze prezenční výuka
 • příchod do školy v čase 7.40 – 7.50
 • konec vyučování v 11.30, upravený rozvrh (prioritní předměty dle potřeb žáků)
 • výdej obědů ve školní jídelně pouze v čase 12 – 13 hodin
 • školní družina, školní klub - pouze po skončení vyučování, nejpozději do 15 hodin
Výuka žáků speciálních tříd (ST VI, VII, VIII, IX):
 • pouze prezenční výuka
 • příchod do školy v čase 7.50 – 8.00
 • konec vyučování v 11.50, upravený rozvrh (prioritní předměty dle potřeb žáků) 
 • výdej obědů ve školní jídelně pouze v čase 12 – 13 hodin
 • školní klub - pouze po skončení vyučování, nejpozději do 15 hodin
Testování žáků při prezenční výuce:
 • testování bude probíhat v kmenové třídě každé pondělí a čtvrtek na začátku první vyučovací hodiny,
 • v případě nepřítomnosti žáka na testování na začátku vyučování bude testován bezprostředně po svém příchodu,
 • pokud se žák nebude moci účastnit testování v určený den, bude otestován první den jeho přítomnosti ve škole,
 • testy si budou žáci dělat sami pod dohledem třídních učitelek s pomocí asistentek pedagoga,
 • bez testu nebude možná přítomnost žáka na prezenční výuce,
 • situaci ve třídě v případě pozitivních testů bude řešit KHS ve spolupráci s vedením školy, rodiče budou informováni,
 • jiné testy, než obdržela škola (Testovací sada Covid-19 SARS-CoV-2 ze vzorků z nosu, nosohltanu a krku), nebudou povoleny,
 • rodič může být přítomen u samotestování svého dítěte (pod dohledem pedagogického pracovníka), a to nikoli ve třídě, ale v tělocvičně v přízemí školy,
 • testovat se nemusí žáci, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a kteří zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19,
 • testovat se nemusí také žáci, kteří onemocnění COVID-19 již prodělali a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem nebo pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 (nutnost prokázání - např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě),
 • v případě pozitivního výsledku testu budou rodiče ihned informováni a své dítě si následně vyzvednou, kontaktují ošetřujícího lékaře a informují ho o pozitivním výsledku testu (pokud se PCR testem potvrdí, že je dítě pozitivní, bude následně v domácí izolaci),
 • žák nebude k testování nucen a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována, nesmí se ale účastnit prezenčního vzdělávání,
 • pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou, ale škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání podle zákona.
Pravidla pro prezenční výuku:
 • povinné nošení chirurgických roušek nebo respirátorů (s sebou další náhradní v igelitovém sáčku)
 • mytí a dezinfekce rukou
 • pravidelné větrání všech prostor
 • homogenní skupiny
Další informace najdete na www.testovani.edu.cz
Video k testování: https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&t=5s
 
Copyright © 2021 st9.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.